Biyogaz

BİYOGAZ NEDİR?

Biyogaz, biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel, yani organik hammaddelerden elde edilmektedir: Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılabilir.

Biyokütlenin biyogaz tesisinde işlenmesinin başlıca süreçleri, kullanılan hammadelerin bileşiminden bağımsız olarak şu şekilde tarif edilebilir;

Bakteriler ve başka mikro organizmalar kullanılarak biyogaz tesislerinde biyokütle ayrıştırılır. Biyogazın enerji olarak kullanılabilirliği içeriğindeki tek karbonlu alkan olan metandan kaynaklanır.Metan oranı arttıkça enerji içeriği de artar.

Diğer bir deyişle oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Tamamıyla organik olarak yürütülen prosesler yenilenebilir enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahip olmasının yanı sıra, yüksek verim ve ekolojik dengeyi koruyucu özelliğe de sahiptir.