Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)

Detaylı Enerji Etüdü sonrasında çıkan, verimlilik getiren projeleri; VAP kapsamında proje bedelinin %20-%30’u arasında hibe desteği alarak hayata geçirebilirsiniz.

Bu destekten faydalanmak için gerekli koşullar:

  • İşletmenin son 3 yıldaki enerji tüketimi 1000 TEP ’in üstünde olmalıdır.
  • Proje bedeli en fazla 1.000.000 TL olmalıdır.
  • Projenin kendini geri ödeme süresinin en fazla 5 yıl olmalıdır.
  • İşletmeler ISO 50001 belgesine sahip olmalıdır. (Belge olmasa dahi, en azından başvuru sürecinde olunması yeterlidir.)