Biyogaz Tesisleri

Biyokütleden enerji dönüşümleri termokimyasal ve biyokimyasal işlemler sayesinde gerçekleştirilebilir. Renesco olarak termokimyasal proseslerden piroliz, gazlaştırma ve direkt yakma ile biyokimyasal proseslerden biyogaz alanlarının tümünde hizmet verip, çözüm üretmekteyiz.

Biyogaz Nedir?

Biyogaz, anaerobik fermantasyon olarak adlandırılan oksijen yokluğunda organik maddelerin parçalanması yoluyla üretilir.

Tüm işlem büyük bir mide gibi çalışır: Gübre, yiyecek artıkları, mahsul kalıntısı veya atık su tortusu gibi organik malzemeler fermantöre beslenir. Fermantörde 38-40 santigrat dereceye kadar ısıtılır (bir ineğin mide sıcaklığı) ve 30-60 gün boyunca karıştırılır, yavaşça metan, karbondioksit ve diğer gazların bir kombinasyonu olarak biyogaz üretilir.

Biyogaz daha sonra enerji üretimi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için kullanılabilir veya doğal gaz şebekesine bağlanabilir.

Biyogaz üretimi tamamlandığında, atık yüksek kaliteli bir gübreye dönüştürülmüştür (digestat olarak adlandırılır). Digestat fermantörden çıkarıldıktan sonra, işlem tekrar baştan başlar.

 

Hammadde ile Biyogaz Üretimi (m3 biyogaz/ton hammadde) *Belirtilen değerler sistem teknolojisi ve işletme şartlarına göre değişebilir.Biyogaz Nasıl Üretilir?

Biyogaz üretimi, farklı rollere sahip mikroorganizmaları içeren karmaşık bir biyokimyasal süreçtir.

1. Hidroliz: Karmaşık organik maddeler, basit yapılarda organik fermantasyon ve hidrolik bakteri grupları tarafından parçalanır.

2. Asit Üretimi: Bu aşamada, hidroliz ürünleri asetojenik bakteri grupları tarafından organik asitlere dönüştürülür.

3. Metan Üretimi: Anaerobik arıtmanın son aşamasında, önceki iki aşamada oluşturulan ürünler metan oluşturucu bakteriler tarafından metan gazına dönüştürülür

 

 •  
  Gerekli hammadde bileşimi yapıldıktan sonra, fermantasyon tanklarına pompalarla gönderilir
 •  
  Isıtma ünitesi, ham madde bileşimi sıcaklığını yaklaşık 38 ° C'ye getirdiğinde fermantasyon başlar.
 •  
  Bu tanklarda üretilen gazların depolanmasını sağlamak için, fermanter üzerine bir membran ve bir gaz depolama çerçevesi monte edilmiştir. Üretilen biyogaz membran sisteminde depolanır.
 •  
  Fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra, organik gübre merkezi pompa aracılığıyla depolama tankına taşınır.
 •  
  Seperatör yardımıyla organik gübre katı ve sıvı fazlara ayrılır.
 •  
  Bu işlem sırasında gaz, hidrojen sülfürü biyogazdan uzaklaştırmak için kükürt giderme ünitesine gönderilir.
 •  
  Desülfirizasyon işleminden geçmiş ve % 50 ile % 60 arasında metan içeren biyogaz, gaz motoruna gönderilir. Gaz motoru gazı hem elektriğe hem de ısı enerjisine dönüştürür.
 •  
  Gaz motoru tarafından üretilen ısının bir kısmı fermantasyon tanklarını ısıtmak için kullanılır.