Background

Hakkımızda

RENESCO GRUP, enerji ve atık yönetimine yatırım yapan, teknoloji geliştiren, değişime yön veren ve enerji verimliliği çözümleri üreten bir şirkettir.

KISACA RENESCO;

Renesco, 120 ofis ve 500 saha çalışanı ile Türkiye'nin lider biyogaz şirketidir. Türkiye'nin pazar lideri olarak 4 yıl gibi kısa bir sürede kurduğumuz 20 biyogaz santrali ve 87 MW'lık güç ile hedefimiz; aynı başarıyı yurt dışında da göstermektir.

Bu nedenle enerji verimliliğini ve kaynakların etkin kullanımını hedefleyen şirketimiz, temiz çevre ve geri dönüştürülebilir enerji yatırımlarına devam etmektedir. Yapılacak yatırımlar ve kurulması planlanan tesisler sayesinde biyogazdan elektrik üretilerek gübre üretilmesi ve finansal değeri yüksek nihai ürünlerin piyasaya sunulması planlanmaktadır.

Bir diğer hedefimiz ise; sanayide enerji verimliliği çalışmaları yaparak sektöre öncülük etmektir. Risk faktörlerini üzerimize alarak ESCO kapsamında yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızla fark yaratmak, öncelikli vizyonumuzdur.

Bu bağlamda Renesco Enerji, Türkiye'nin önde gelen teknik üniversiteleri ile ortak AR-GE çalışmaları yürüterek bu misyonunu gerçekleştirmektedir.

Renesco olarak doğal kaynakların israfını önlemeyi ve bunu yaparken küresel ekonomide enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlamayı, dünyada ve ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmayı ilke ediniyoruz.


MİSYONUMUZ

Sadece yenilenebilir değil, dönüştürülebilir enerjiye de yön veriyoruz.


VİZYONUMUZ

Kurduğumuz ve işlettiğimiz 22 santralimiz, teknik bilgimiz ve uzman mühendis kadromuz ile sektörün lider firması olmaya devam etmeyi hedefliyoruz.