ATY'DEN BİYOKÜTLE

 

ATY (Atık Türevli Yakıt) ünitesinden elde edilen yanıcı ürün biyokütle santralinde yakıt olarak kullanılmaktadır.


Atıkların yakılması ile yüksek sıcaklıkta, yüksek basınçlı buhar elde edilir.


Elde edilen yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar, türbin sistemleri kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.

BİYOKÜTLE AKIŞ DİYAGRAMIATY NEDİR ? (ATIK TÜREVLİ YAKIT)

Karışık MSW'den geri kazanılan yanıcı fraksiyona,
atıktan türetilmiş yakıt veya basitçe ‘ATY' adı verilmiştir.

BOYUT TARAMA


Boyut eleme, atıkların partikül boyutuna ve şekline göre ayrılmasını içerir. Malzemenin rahat taşınmasına yardımcı olur.

MANYETİK AYRIŞTIRMA


Manyetik ayırma, manyetik olarak hassas malzemenin manyetik kuvvet kullanılarak bir karışımdan ekstrakte edildiği bir işlemdir.
Bu işlem, metal parçacıkları ezilmiş parçacıklardan ayırmada yararlıdır. Metal parçacıklar ATY için uygun değildir.

PARÇALAMA


Parçalama, büyük miktardaki katı atığın kırılarak ve kesilerek daha küçük parçalara ayrılması işlemini içerir.

ATY AKIŞ DİYAGRAMI

ATY VE KÖMÜR KARŞILAŞTIRMASI